2013 - TURYAK

Go to content

Main menu:

DUYURULAR


IFA-TÜRYAK İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresi
‘’ Kongre Bildirgesi’’


IFA/TURYAK ULUSLARARASI ISTANBUL YAŞLILIK GİRİŞİMİ KONGRESİ
“Nesillerarası Dayanışma
BİLDİRGE


Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi ve EXPO 50+, IFA (Uluslararası Yaşlanma Federasyonu) ve TÜRYAK (Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği) işbirliğiyle 4 – 6 Ekim 2013 tarihleri arasında  yapılan etkinliklerini bu Kongre Bildirgesi ile sonlandırmaktadır:
Kongremiz; 400 temsilci ve 52 ülke, dünyadan çok sayıda STK ve uluslararası kuruluşların çoğu ile birlikte, yaşlanma konuları yelpazesini geniş bir şekilde kapsayarak çalışmıştır.  
Günümüzde dünya; aralarında küresel önderlik dengesizlikleri, kaynak kıtlığı, doğal veya insan kaynaklı afetler, sistemlerin krizleri, kültürleri koruyarak aralarında köprüler kurabilme, iklim değişiklikleri ve hızla yaşlanmakta olan dünya nüfusu gibi birbiriyle bağıntılı bir mücadeleler dizisiyle karşı karşıyadır.
Yaşlanma, hayat sürecinin doğal bir evresidir ve yaşlı hakları insan haklarıdır.
Dünya tarihinde, insanlığın uzun hayatlar için tasarım ve planlama yaptığı bir dönem daha hiç olmadı. 21. yüzyıl Yaşlanma Çağı olarak anılacaktır. Bugünkü 20 – 35 yaş gruplarının teknik olarak 100 yaşına kadar, yeni doğmakta olan bebeklerin 120 yaşına kadar yaşama imkânları bulunmaktadır. Bilim, hizmetler ve sağlık bilimleri yaşlanma belirtilerini hayatın daha ileri yaşlarına doğru geciktirmek için çalışmaktadırlar. Bunun manâsı; insanların daha uzun süreler faal birer ömür sürebilecekleri ve bunu uzun bir aktif yaşlanma döneminin izleyeceğidir. İleri yaşlarımıza da anlam kazandırma ve iyi amellerle değerlendirme ihtiyacı içinde olacağız. Uzun ömür ve daha fazla sayıda yaşlı insanın varlığı, toplumlarda daha fazla değerin birikmekte olduğu ve yeni yararların ortaya çıkacağı anlamına gelir. İçinde bulunduğumuz şu bilişim toplumu çağının – ki acele ederek kendine bilgi çağı da demektedir, kuşaklararası dayanışma ufku ile ortak yeni dünyamızı kurma çağı olarak da tanınmaması için hiçbir neden yoktur.  
Daha ya
şlılarımız değerli bir kaynağımızdır. Onlar geleneklerin, kültürün, bilginin, hüner ve becerilerin korunduğu hazinelerdir. Bu nitelikler, kuşaklararası bağlantının devamında yaşamsaldır.
Yaşlı insanların büyük çoğunluğu; dışarıda ve evde çalışanlar, özenli bakıcılar, gönüllüler, deneyimli akıl hocaları ve faal vatandaşlar olarak toplumlarına hayatî katkılarda bulunmaya devam etmektedirler.
Yaşlanmak ve yük olmak kural değil, istisna olmalıdır.
Yalnız kalmaya göz yumma, kenarsama veya yaşlılardan uzak durma böyle yapan toplulukların kendi kusurlarıdır.
Toplumsal, kültürel ve fiziksel çevreler yaşlıların seçenekli, haysiyetli ve kaliteli yaşamalarını sağlayabilir.
Yaşlanma Gündemi’nin politikalar ve uygulamalar çerçevesi yeniden belirlenirken merkezde kuşaklararası konuşma, karşılıklı alış verişler, araştırmacılarla politika geliştiricilerin işbirliği yer almalıdır.
Kuşaklararası dayanışmanın üç boyutlu anlamı şöyledir:  İlkin, ailedeki farklı yaş grupları arasındaki dayanışmadır. İkincisi, dünya üzerindeki nesiller arasında ulusal ve küresel dayanışma anlayışı ve etiğidir. Üçüncüsü, toplumların ve ekonomilerin yaşlanmakta olan nüfuslarını içerecek şekilde kaynaklarının dağılımını ve işbölümlerini yeniden yapmalarıdır. Daha bugünden farkında olmalıyız ki, uzun yaşamak, emekli gelirlerinin göreli olarak azalması ve her birimizin genç yaşlardan itibaren yaşlılık dönemimiz için tasarruf yapmamız demek olacaktır.
Verilere dayalı planlamalar şu gibi alanlarda yardımcımızdır: yaşlı hizmetleri ve sağlık sistemi, uzun vadeli yapısal işsizlik meselelerine çözüm aranırken aktif yaşlanma ve yaşlıların işgücüne katılımı, uzun dönem bakım sigortaları ve yerleşim tabanlı sigorta sistemleri gibi yeni malî araçların geliştirilmesi,  yerleşmiş hastalıkların tedavisi için hastahaneler, yatalak hastalar için bakım evleri, yaşlı evde bakımı, engelliler için evde bakım, yaşlı hasta ev hemşireliği eğitimleri ve sertifikalandırması, farklı ihtiyaç sahibi insanların yaşlılıklarını geçirmek için yer tercihlerinin yerleşim gelişimi planlarına yansıtılması, konut grupları için bütünleştirilmiş mimarî, ergonomik tasarım,  toplumsal içerme hareketine destek, daha etkin kamu tedbirleri alma ve daha gelişkin kamu hizmetleri sağlama…
Yaşlılığa yönelik yeni yaklaşım, her yaştaki insanın sağlık ve iyilik hâline sahip olmasını hedef alarak aktif ve üretken yaşlılığı sağlamalıdır. Genç kuşaklara uzun yaşamanın verimli ve anlamlı yolunu göstermeliyiz. İnsanların hayatları boyunca ömür-boyu öğrenmeye hassas olacaklarını göreceğiz.  Yeni yaşama becerileri edinme ve bunların işle bağlantıları her dönemde yaşlılık için eğitimin ilk adımları olmalıdır. Bu adımlar devam ettikçe yaşlılık dönemi maliyetlerinin düştüğü ve herkesin birden yaşam kalitesinin yükseldiği görülecektir.
Ya
şlıların bazı yeni rolleri de ortaya çıkmaya başladı: en küçüklerimizin desteklenmesinde büyüklerimiz, eğitimde büyüklerimiz, yaşlı bakımında yine büyüklerimiz, seçici bir yeni pazar olarak büyüklerimiz varlıklarını ortaya koyuyorlar.
Yaşlıların bu tutumları, aile ilişkilerinin daha güçlenmesinde ve kuşaklararası dayanışmanın daha artmasındaki sürükleyici gücü oluşturabilir.
Yaşlıların sevgiye, şefkate ve dünyanın saygıdeğer kıdemli vatandaşları olarak yaşamaya ihtiyaçları var. Bunu kesinlikle hak ediyorlar.

ULUSLARARASI
İSTANBUL YAŞLILIK GİRİŞİMİ TEMSİLCİLERİ; hükûmetleri, sivil toplum kuruluşlarını, şirketleri, özel ve gönüllü kesimleri güçlerini birleştirip yaşlılarını kucaklayarak hayatlarımızın kalitesinin iyileştirilmesinin savunucuları olmaya davet ediyoruz.

KIDEMLİ VATANDAŞLAR SESİNİZİ DUYURUN !Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı vveAnadolu Universitesi tarafından yurutulen '' Yasam Boyu Destek Projesi ''kapsaminda 75 YIl Huzurevinde 25 ekim 2013 tarihinde Bakim Hizmetlerinde Guc Birligi Tanitim Toplantisi .
Resimde Sn ASPB Fatma Sahin, MEB Bakani , Anadolu Universitesi rektoru , İletisim Bilimleri Fakultesi dekani , profesörler ve TURYAK Yonetim Kurulu uyesi Emel Danısoglu Toplantiya katilmislardir.

KASEV Vakfı Başkanı Kamil Çetin Oralere Uluslararası Lions Dernekleri Fedarasyonu 118-Y Lions Yönetim Çevresi 10. Bölge Kulüpleri “ Melvin Jones Ödülü Verdiler.KASEV VAKFI BAŞKANI KAMİL ÇETİN ORALERE ULUSLARARASI LİONS DERNEKLERİ FEDARASYONU 118-Y LİONS YÖNETİM ÇEVRESİ 10. BÖLGE KULÜPLERİ “ MELVİN JONES ÖDÜLÜ VERDİLER.

Yaptığı toplum sağlığı ve yaşlı sağlığı çalışmaları, gönüllü hizmetleri nedeni ile KASEV Vakfı öncü kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çetin Oraler
e 118-Y Lions Fedarasyonu 10. Bölge Kulüpleri aldıkları karar gereği 17 Aralık 2013 gecesi Moda Deniz Kulübünde düzenlenen törenle Lions camiasının en büyük ödülü olan “Melvin Jones Fellow” ödülünü verdiler. Kalabalık bir davetti grubunun katıldığı tören, 10. Bölge Başkanı Semih Öneren organizasyonuyla yapıldı. Törene, Kalamış Lions Kulübü Başkanı Ali Tuskan, Kartal Lions Kulübü Başkanı Erkan Koçyıldız, Fenerbahçe Lions Kulübü Başkanı Özkan Uyanık, Kızıltoprak Zühtü Paşa Lions Kulübü Başkanı Deniz Şimşeki, Fenerbahçe Leo Kulübü Başkanı Hande Akyıldırım ve Kulüp üyeleri yöneticiler katıldılar.
Kamil Çetin Oraler
e  118-Y 2013-2014 dönemi genel yönetmeni Lion Selva Ülgen “Melvin Jones Fellow” ödülü şildini takdim etti.
Töreni konsey başkanı PCC Dr. Metin Taşkent sundu. Geçmiş dönem genel yönetmenleri Sayın Selma Aygün, Sayın Ender Canıtez törende bulundular.
Genel yönetmen 1. yardımcısı Neşe Başak Güner ile genel yönetmen 2. yardımcısı İsmet Özer Balta ve diğer lions üst düzey görevlileri törende Kamil Çetin Oraler
i ayrı ayrı anlattılar. Tören sonunda Kamil Çetin Oraler duygulu bir teşekkür konuşması yaptı. Bizde Sayın Oraleri bu anlamlı ödül dolayısı ile kutluyor ve sağlıklar diliyoruz.


BAKAN ŞAHİN
"HERKESİN EVİ, KENDİ HUZUR EVİ OLSUN"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresi'ne katıldı.Bakan Şahin kongrede yaptığı konuşmada, sosyal devlet, sosyal refah ve sosyal adaletin tanımının yaşlılığın tanımıyla iç içe geçtiğini söyledi.Dernekler Dairesi Başkanlığı aşağıdaki nazik mesajla 10.kuruluş yıldönümümüzü kutladı;
"
10.kuruluş yıldönümünüzü kutluyoruz. Daha şeffaf, katılımcı ve güçlü bir sivil toplumun gelişimi adına dolu dolu geçen bir 10 yılı geride bıraktık.Gelecekte de nice güzel yılları siz sivil toplum gönüllülerimizle birlikte yaşamak dileğimizdir. "
Bu vesile ile Dernekler Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA KONGRESİ BİLDİRGESİ


Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi ve EXPO 50+, IFA (Uluslararası Yaşlanma Federasyonu) ve TÜRYAK (Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği) işbirliğiyle 4
6 Ekim 2013 tarihleri arasında  yapılan etkinliklerini bu Kongre Bildirgesi ile sonlandırmaktadır:
Kongremiz; 400 temsilci ve 52 ülke, dünyadan çok sayıda STK ve uluslararası kuruluşların çoğu ile birlikte, yaşlanma konuları yelpazesini geniş bir şekilde kapsayarak çalışmıştır.  
Bildirgenin Tamamını PDF formatında okumak için basınız:KOORDİNASYON TOPLANTISI
23 Ocak 2013

Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresi çalışmaları kapsamında Başkanımız Sayın Mete Bora, Prof.Dr. Aykut Toros, Dr. İrem Ergun ve Sayın Fügen Mavi’nin katılımları ile 23 Ocak 2013 tarihinde Istanbul’da bir koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
TURYAK 2012 YILI ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ SEÇİMİ YAPILDI
17 Ocak 2013

Turyak 2012 yılı “Örnek Kıdemli Vatandaş” seçimi sonuçlandırılmış olup bu payeye layık görülen; Sayın Gülgen Dural, Sayın Güllü Akdemir, Sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık, Sayın Kazım Ergun , Sayın İbrahim Bodur, Sayın İdris Yamantürk ve Sayın Prof. Talat Halman
a ödülleri 5 Ekim 2013 Cumartesi günü WOW ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ'nde yapılacak olan IFA-TURYAK Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongresinde verilecektir.
YÖNETİM KURULUMUZ TOPLANDI
17 Ocak 2013

TURYAK Yönetim Kurulu, sağlık nedeni ile katılamayan Sayın  Süreyya Üzmez
in dışında tüm üyelerin katıldığı toplantıda;

- IFA ile birlikte tertiplemekte olduğumuz Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongre ve Fuarımız,
- MEB
ve TİKA  nezdinde girişimlerimiz,
- “2012 Örnek Kıdemli Vatandaş” seçimi
- Üye tabanımızın sağlıklı olarak geliştirilmesi,


konuları detaylı bir şekilde görüşülmüş ve gerekli kararlar alınmıştır. 
Back to content | Back to main menu